jetpack

Jetpack er nå deaktivert på Bloghog

Jeg så ingen annen utvei. Har fått mer enn nok av å drive brannslukking rundt på de enkelte bloggene der Jetpack hadde kjørt minnebruken rett gjennom taket og i de verste tilfellene stengt bloggerne ute fra kontrollpanelet.

De som hadde aktivert Jetpacks “fancy” kommentarlayout opplevde også at trappetrinnsstrukturen kollapset så det så ut som folk pratet ut i løse lufta.  Fancy meg i R.. Continue reading

En advarsel til dere alle, vedr. Jetpack Comments og innlogging via Facebook

Jetpack er en pakke plugins som ble introdusert i gratisversjon tidligere i år. Det var før bare tilgjengelig for  blogger på WordPress.com.

Det er mye bra der, MEN:

Jetpack Comments, dvs Jetpacks egen løsning for kommentarsystemet ANBEFALES DET IKKE Å AKTIVERE.

Ved ettersyn og etter et halvt års fartstid her på Bloghog viser det seg at dette kommentarsystemet har klare mangler. Disse viser seg på den enkeltes blogg og i veikrysset (teller kommentarer feil, “kollaps” av kommentartrappen bl.a.).

Etter hva jeg ser representerer denne nye kommentarvrien i Jetpack et forsøk på å fikse noe som fungerer, – på en slik måte at det ikke fungerer som før.

Bloghogs veikryss benytter seg av WordPress’ sitt klart definerte system for tilkobling av eksterne programmoduler (som f.eks. veikrysset), problemet er bare at Jetpack sin “nye vin” for kommentarer bryter med dette rammeverket.

Kanskje det er sånn fordi det er gratis ? Jeg vet ikke.

Det jeg er helt sikker på er at jeg ikke anbefaler dere å bruke “Jetpack Comments”. Det er 3. parts programvare og følgelig noe jeg ikke kan stå som garantist for, rent progammatisk.

Jetpacks modul som muliggjør innlogging via facebook ANBEFALES HELLER IKKE.  Det er blitt observert at for visse tema (kan det se ut som) så krasjer dashbordet.

Takk for oppmerksomheten :)