Hvordan endre font

Temaet du velger å bruke bestemmer hvilken font innleggene dine presenteres med.

Hvis du av en eller annen grunn ønsker å bruke en annen font i deler av eller i hele innlegget  kan du gjøre dette ved å legge en span-tag rundt teksten.

Den ser eksempelvis slik ut:

<span style=”font-family: courier;”>Denne teksten kommer med font family courier.</span>

For at ikke systemet skal “synliggjøre” tag’en (og dermed sette den ut av funksjon, som over her) må den skrives inn når editoren er i  html-modus.  Det velger du oppe til høyre i innleggseditoren.

Det er gjort med teksten under her:

Denne teksten kommer med font family courier.

Det er selvfølgelig endel andre “font-families” tilgjengelig, men det er viktig å være oppmerksom på at det er nettleseren til den som leser innlegget som til syvende og sist avgjør dette;  Hvis ikke den fonten du har spesifisert er tilgjengelig i akkurat den nettleseren så vil teksten istedet bli presentert i den fonten som er satt som standard for den nettleseren.

Font-families

Andale Mono Arial Arial Bold
Arial Italic Arial Bold Italic Arial Black
Comic Sans MS Comic Sans MS Bold Courier New
Courier New Bold Courier New Italic Courier New Bold Italic
Georgia Georgia Bold Georgia Italic
Georgia Bold Italic Impact Lucida Console
Lucida Sans Unicode Marlett Minion Web
Symbol Times New Roman Times New Roman Bold
Times New Roman Italic Times New Roman Bold Italic Tahoma
Trebuchet MS Trebuchet MS Bold Trebuchet MS Italic
Trebuchet MS Bold Italic Verdana Verdana Bold
Verdana Italic Verdana Bold Italic Webdings
 
 
 
 

Legg igjen et svar